ANBI

Stichting SAM is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling
Stichting SAM is een non-profit organisatie die een dolfijntherapie programma verzorgt in samenwerking met het Dolfinarium te Harderwijk. De doelgroepen zijn kinderen met het Downsyndroom, autistische stoornissen en aanverwante syndromen, mogelijk in combinatie met spraak- en taal stoornissen.

Vriend van SAM

Stichting SAM is trots te worden ondersteund door trouwe groep vrienden en sponsors. Deze ondersteuning vindt plaats via de speciaal hiervoor opgerichte Stichting ‘ Vriend van SAM ‘.

Jaarstukken Stichting SAM
JRK2013 Publicatie.xls
JRK2014 Publicatie
JRK2015 Publicatie

Jaarstukken Vriend van SAM
JRK 2013 publicatie
JRK 2014 publicatie
JRK 2015 publicatie

Beleidsplan
Beleidsplan Stichting SAM 2014 – 2016