Het opzetten van een dog assisted activties/therapy programma in samenwerking met honden gedragskundige als hondentrainer en een te werven therapeut. Het programma zal 8 weken, 1 maal per week in beslag nemen en zal plaatsvinden opeen nog nader te bepalen lokatie.  Ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek  zullen vanaf de start de sessies worden gefilmd en zal bij de ouders en het kind een vragenlijst worden afgenomen.