Aanmelden

Welke kinderen komen in aanmerking en hoe worden ze geselecteerd?
Algemeen
Tijdens het Dolfijn interactie programma kunnen wij werken aan de volgende aspecten:

 • Communicatieve vaardigheden
 • (Sociale) interactie en sociale vaardigheden
 • Zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfstandigheid
 • Emotionele stabiliteit
 • Cognitieve vaardigheden en gedragsaspecten, zoals bijvoorbeeld de contactname met anderen, het besef hebben van regels en het herkennen van personen
 • Het versterken van oorzaak en gevolg
 • Het uitbreiden van de concentratie
 • Prikkelregulatie bij zintuiglijke over / onderprikkeling

Doelgroepen

 • Kinderen met het syndroom van Down (trisomi 21, mozaik) en aanverwante chromosomale syndromen
 • Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum zoals klassiek autisme, Asperger, MCDD, PDD-NOS (eventueel icm ADHD) en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum met een normale of hoge intelligentie (begaafdheid)
 • Kinderen met bijvoorbeeld het RETT syndroom, Prader-Willi syndroom, Fragile X syndroom, Fetal Alcohol syndroom. Angelman syndroom, syndroom van West, Williams syndroom
 • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand op basis van een vertraagde spraak-taal ontwikkeling en/of stoornissen op dit gebied zoals bijv. dysfasie, verbale dyspraxie en dysartrie
 • Kinderen met een ontwikkeling achterstand o.b.v. een verstandelijke beperking. (gedragsmatig en/of emotioneel)
 • Kinderen met de vastgestelde diagnose ADHD/ADD

Kinderen met actieve epilepsie kunnen helaas om veiligheidsredenen niet aan het programma deelnemen. U kunt uw kind wel aanmelden als het minimaal een jaar aanvalsvrij is. In dat geval is er een verklaring van de kinderneuroloog noodzakelijk. Deze verklaring voegt u bij het aanmeldingsformulier.

DOWNLOAD HIER HET AANMELDINGSFORMULIER voor de aanmelding bij Stichting SAM

Hieronder treft u een korte samenvatting van de aanmeldingsprocedure in stappen:

 1 U vraagt bij Stichting SAM het aanmeldingsformulier aan voor inschrijving bij stichting SAM (kan per direct) of download het van de site.
U stuurt het formulier volledig ingevuld retour.
U krijgt binnen 2 tot 3 weken een ontvangstbevestiging per mail.
 2 Het aanmeldingsformulier wordt beoordeeld door de aanmeld -en intakecommissie van Stichting SAM en op basis van de door ons gehanteerde criteria wordt uw kind wel of niet op de wachtlijst geplaatst. Dit krijgt u binnen 4 tot 6 weken te horen. U ontvangt daarvan schriftelijk bericht.
 3 Ongeveer 2 maanden voordat uw kind aan de beurt is worden ouders en kind uitgenodigd voor een intake.
 4 De aanmeld -en intakecommissie neemt een beslissing over wel of niet deelnemen.
 5 De therapieperiode in het Dolfinarium in Harderwijk bestaat uit 8 sessies waaronder een uitgebreide intake, zes sessies gedurende een ochtend per week gedurende zes achtereenvolgende weken en na verloop van zeven weken  een nazorgsessie. De sessies vinden allen plaats in het Dolfinarium te Harderwijk.
 6 Evaluatie vindt plaats met behulp van een evaluatieformulier en zo nodig een evaluatiegesprek.