Stichting SAM is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) RSIN Stichting SAM 8076.42.137. Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling
Stichting SAM is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met het verzorgen van dier-ondersteunde activiteiten (animal assisted interventions). Dit doet zij door middel van een drie-tal door haar ontwikkelde programma’s:
Met Dieren Leuker Leven
Paard en Go
Dolphin Dome (virtueel dolfijntherapieprogramma)

De doelgroepen zijn kinderen met het syndroom van down,kinderen met een stoornis in het autisme spectrum en special needs.
Het doel van de programma’s is de verbetering van de kwaliteit van leven en het aanleren van levensvaardigheden.
In het bijzonder de communicatieve vaardigheden ontwikkelen, concentratie vergroten, zelfredzaamheid vergroten en sociale interactie bevorderen.

Vriend van SAM
Stichting SAM is trots te worden ondersteund door trouwe groep vrienden en sponsors. Deze ondersteuning vindt plaats via de speciaal hiervoor opgerichte Stichting ‘Vriend van SAM ‘. RSIN stichting Vriend van SAM 8221.16.741

Jaarstukken Stichting SAM
JRK2022 Publicatie
JRK2021 Publicatie
JRK2020 Publicatie
JRK2019 Publicatie
JRK2018 Publicatie
JRK2017 Publicatie
JRK2016 Publicatie

Jaarstukken Vriend van SAM
JRK 2022 publicatie
JRK2021 publicate
JRK 2020 publicatie
JRK 2019 publicatie
JRK 2018 publicatie
JRK 2017 publicatie
JRK 2016 publicatie

Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Sam en Stichting vrienden van Sam 2023 – 2025
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten stichting SAM 2022 – 2023

Beleidsplan Stichting Sam en Stichting Vriend van Sam 2018 – 2020
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten stichting SAM
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Stichting Vriend van SAM

Beloningsbeleid Stichting Sam en Stichting vriend van Sam

November 2023

Bestuursleden Stichting SAM
Voorzitter

Dr. R.E. Griffioen

Penningmeester
Mw. Mr. E.J. Knapen

Secretaris
Drs. M.H.W. Clerx

Lid
Dhr. R. Muuse

Bestuursleden Stichting vriend van SAM
Voorzitter

Dr. R.E. Griffioen

Penningmeester
Mw. Mr. E.J. Knapen

Secretaris
Drs. M.H.W. Clerx

Lid
Dhr. R.Muuse

 

Meer weten over onze werkwijze?

ANBI, Stichting SAM is een non-profit organisatie