10 september 2016

 

Geachte relaties,

Als bestuur van Stichting Sam, laten wij u weten, met pijn in ons hart, dat de Stichting genoodzaakt is om het dolfijn therapie programma per het einde van dit jaar te beëindigen.

Omdat het onmogelijk is om ieder van u persoonlijk op de hoogte te brengen van dit nieuws, hebben wij besloten om iedereen te berichten via de mail.

In de loop der jaren is het voor de stichting steeds moeilijker geworden om sponsoren te vinden die het programma met dolfijnen financieel willen ondersteunen. Potentiële sponsors vinden het programma zeker zinvol, echter de bereidheid om de dolfijntherapie ook daadwerkelijk te sponsoren is steeds verder afgenomen. Dit heeft tot gevolg, dat de stichting de kosten van dolfijntherapie niet meer kan dragen en dat daarmee na bijna 20 jaar, de dolfijn therapie uitgevoerd door Stichting SAM zal stoppen.

Uiteraard zijn wij als bestuur pas na zeer zorgvuldige afweging tot deze belangrijke beslissing gekomen. Twintig jaar dolfijn therapie in Nederland, waarbij wij ruim 1500 kinderen en hun gezinnen hebben geholpen om hun kwaliteit van leven te verbeteren, is zeer respectabel. Ook voor een ieder die hieraan heeft meegewerkt is het van diepe invloed op zijn of haar leven geweest. Wij willen u hartelijk danken voor uw steun aan Stichting SAM in de afgelopen jaren. Zonder uw enthousiasme en ondersteuning hadden wij dit alles niet kunnen realiseren.

In de loop der jaren zijn andere vormen van dier-ondersteunde therapie ontwikkeld, waarbij vergelijkbare resultaten kunnen worden geboekt. Deze programma’s, bijvoorbeeld met paarden of honden, zijn minder kostbaar en toegankelijker en daarmee voor meer kinderen (gezinnen) bereikbaar. Als bestuur zijn wij al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van andere vormen van dier-ondersteunde therapie met gebruik van de door de Stichting opgedane kennis en het door wetenschappelijk onderzoek aangetoonde effect. Met deze nieuwe programma’s kunnen we onze missie, kinderen leuker leren leven, voortzetten.

In het eerste kwartaal van 2017 zullen wij u op de hoogte brengen van de nieuw ontwikkelde programma’s.

Wij hopen dat u ons in de nabije en verdere toekomst zult blijven ondersteunen.

Met hartelijke groet,

Bestuur Stichting SAM