Een uniek programma op een unieke locatie

Met dieren leuker leven

MET DIEREN LEUKER LEVEN

Een programma voor bijzondere kinderen
Het programma ‘Met dieren leuker leven’ vindt plaats in een kinderboerderij op meerdere locaties in Nederland. Het contact tussen kind en dier staat centraal. Het programma is ontwikkeld voor kinderen met Down syndroom en kinderen met autisme (ASS) tussen de 8 en 14 jaar. Deze kinderen hebben veelal problemen met het deelnemen aan activiteiten die de maatschappij van hen vraagt. Het op deze wijze werken met kinderen op een kinderboerderij, is een nieuwe aanpak. De dieren op de boerderij zijn getrainde dieren en kunnen bij allerlei activiteiten veilig worden ingezet. Veel kinderen vinden de omgang met dieren leuk. Onder begeleiding van een therapeut/pedagoog leren ze diverse activiteiten uitvoeren met de dieren.

Waarom een programma met dieren?
Tijdens de interactie met de dieren komen zaken, die kinderen in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde. Een dier laat kinderen ervaren of iets wel of niet werkt. Door de directe feedback van het dier kan het kind op een veilige manier oefenen met verandering van gedrag. Succeservaringen die opgedaan worden dragen bij aan het zelfvertrouwen en een positief gevoel. Een dier motiveert kinderen om sociaal contact aan te gaan en om samen te werken. Vanuit spel, plezier en ontspanning wordt er door het kind ervaringsgericht geleerd. Het werken met dieren biedt veel mogelijkheden om kinderen op een speelse wijze pedagogisch te begeleiden bij problemen op verschillende terreinen.

Wie kunnen deelnemen?

Kinderen met het syndroom van Down of kinderen met een vorm van autisme tussen de 8 en 14 jaar, die mee willen doen aan dit programma van Stichting SAM en Leerdier, (kinder)coaching & pedagogische begeleiding.

Onderzoek
Stichting SAM doet samen met Leerdier weten- schappelijk onderzoek naar het effect van de inzet van dieren op kinderboerderijen tijdens training en activiteiten. We kijken naar de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden, het verminderen van stress en het verbeteren van de concentratie van kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een vorm van autisme. Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Marie-José Enders-Slegers, leerstoel Antrozoölogie van de Open Universiteit te Heerlen. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met het Instituut voor Antrozoölogie.
Met de resultaten verkregen uit dit onderzoek kunnen wij dierondersteunde activiteiten blijven verbeteren en verder wetenschappelijk onderbouwen. Het programma ‘Met dieren leuker leven’, is een samenwerking tussen Stichting SAM en Leerdier, praktijk voor (kinder) coaching & pedagogische begeleiding.

Waarom meedoen?
Met dieren leuker leven is een interactief, veel- zijdig programma. Kinderen leren ervaringsgericht van de activiteiten met de dieren onder begeleiding van ervaren zorgprofessionals. Omdat dit unieke programma in het kader van onderzoek grotendeels gesponsord wordt, is het mogelijk om uw kind deel te laten nemen tegen een eigen bijdrage (nader te bepalen).

Praktische informatie
Tijdens 8 sessies zal het kind onder begeleiding van een therapeut/pedagoog leuke oefeningen en spelletjes doen samen met de dieren op de kinderboerderij. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden, ontspanning en het verbeteren van de concentratie.

Meetinstrumenten onderzoek
Alle sessies worden met video en foto’s vastgelegd, om deze later te kunnen analyseren. Aan de ouders van de deelnemende kinderen wordt gevraagd vóór en ná de serie sessies 2 vragenlijsten in te vullen (tijdsinvestering 20 minuten). Verder willen we graag dat de ouders telkens na de sessie een paar vragen beantwoorden.

Duur
Het programma vindt, afhankelijk van de locatie, plaats op 8 ochtenden of middagen. In een periode van 10-12 weken. Voorafgaand aan de start van het programma vindt er een kennismakingsgesprek en intake plaats.

Inhoud
De inhoud van de sessies is samengesteld door ervaren therapeuten en pedagogen.

Begeleiders
Richard Griffioen, Stichting SAM en Carmen Maurer, Leerdier. Beiden zijn al vele jaren werkzaam in de zorg voor kinderen met een beperking.

Intake: de intakegesprekken vinden plaats op afspraak. Startdatum: het programma start bij voldoende aan- meldingen.
Eigen bijdrage: Nader te bepalen.

Locatie

Het programma vindt plaats op verschillende locaties in Nederland. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Wachtlijst
Deelname gebeurt in volgorde van aanmelding. In het geval van te veel aanmeldingen bestaat de mogelijkheid dat het kind op de wachtlijst wordt geplaatst.

Contact

Aanmelden
Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar info@stichtingsam.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Vragen?
Neem gerust contact op met Richard Griffioen, telefoonnummer 06-53510068 of Carmen Maurer, telefoonnummer 06-30933171. Een e-mail sturen kan ook naar: richardgriffioen@mac.com of carmen@leerdier.nl

Meer weten over onze werkwijze?

ANBI, Stichting SAM is een non-profit organisatie