Een unieke in de wereld van de dier-ondersteunde therapie.

Stichting Sam

MET DIEREN LEUKER LEVEN

een opleiding tot junior dierentrainer en verzorger”. Animal assited activities op de kinderboerderij van Ouwehands dierenpark in samenwerking met de stichting Onky Donky en leerdier (Carmen Maurer)

Veel kinderen vinden de omgang met dieren leuk. Tijdens de interactie met de dieren komen allerlei zaken, die kinderen in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde. Een dier laat kinderen ervaren of iets wel of niet werkt. Bijvoorbeeld door weg te lopen, niet te reageren of juist contact te zoeken. Door de directe feedback van het dier kan het kind op een veilige manier oefenen met verandering van gedrag. Succeservaringen die opgedaan worden dragen bij aan het zelfvertrouwen en een positief gevoel. Een dier motiveert kinderen om sociaal contact aan te gaan en om samen te werken. Vanuit spel, plezier en ontspanning wordt er door het kind ervaringsgericht geleerd of een aanzet tot leren gegeven. Het is vaak voor het eerst dat een kind dan beleeft dat zijn of haar actie een effect heeft op het gedrag van het dier (en mens) en dit geeft een gevoel van zelfvertrouwen.

Locatie en dieren

 • Onky Donky huis en dierenweide
 • Er zijn ezels, geiten, konijnen en kippen aanwezig op de dierenweide. Op korte termijn zijn de ezels geschikt om in te zetten in het AAA programma.
 • De andere dieren kunnen door middel van clickertraining zo getraind worden dat zij ook veilig inzetbaar zijn. Hiervoor zal per dier een trainingsplan gemaakt worden.

Mogelijke activiteiten
In de dierenweide zijn er zowel activiteiten mogelijk waarbij er sprake is van directe interactie met het dier, maar ook indirecte interactie en dier-gerelateerde activiteiten. Dit maakt het programma laagdrempelig, waardoor het voor veel verschillende kinderen mogelijk wordt om deel te kunnen nemen aan het programma.

Directe interactie met dieren
Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten als:

 • Aaien en knuffelen
 • Naast de dieren in het gras zitten of liggen
 • De kleinere dieren op schoot of op de arm hebben
 • Dieren borstelen
 • Wandelen met een ezel of een geit
 • Dieren opdrachtjes laten doen onder begeleiding van de diergedragstrainer
 • Dieren nieuwe dingen aanleren onder begeleiding van de diergedragstrainer
 • Helpen met het verzorgen/voeren van de dieren

Indirecte interactie met dieren
Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten als:

 • Kinderen iets vertellen over de dieren.
 • Tussen de dieren lopen.
 • Dieren bekijken
 • Verhaaltjes voorlezen/vertellen aan de dieren
 • Praten tegen de dieren (Dit is een vorm van indirecte interactie, omdat het ook op een afstandje werkt en het kind niet heel dicht bij de dieren hoeft te komen om contact te maken).

Programma opzet
Het programma bestaat uit:

 • 8 sessies
 • 1x per week 1 uur, waarvan 0.5 uur op de dierenweide / diertraining
 • Ontvangst en afsluiting in het Onky Donky huis
 • Programma vindt niet plaats tijdens de schoolvakanties.
 • Groep: max 2 kinderen
 • Begeleiding bestaat per groep uit:
 • 1 diergedragstrainer (deze is per sessie 1 uur aanwezig op de dierenweide).
 • 1 begeleider (St. SAM/Leerdier)
 • Vrijwilligers Onky Donky huis

Meer weten over onze werkwijze?

ANBI, Stichting SAM is een non-profit organisatie