Een unieke in de wereld van de dier-ondersteunde therapie.

Stichting Sam

Over Stichting Sam

Stichting SAM heeft bijna 20 jaar een dolfijntherapie programma in samenwerking met het Dolfinarium te Harderwijk verzorgt. Het Dolfinarium is er trots op dat zij aan dit mooie, goede doel een bijdrage heeft kunnen leveren.

De doelgroepen zijn kinderen met het Downsyndroom, autistische stoornissen en aanverwante syndromen, mogelijk in combinatie met spraak- en taal stoornissen.

Vanaf 2017 gaat stichting SAM interactieve programma’s met paarden en honden verzorgen alsook een virtueel dolfijn therapie programma.
Tevens gaat Stichting SAM samenwerken met Ouwehands dierenpark te Rhenen en de stichting Onky Donky om een interactief dierondersteund programma te verzorgen op de kinderboerderij.

De stichting streeft na dat geen enkel kind om financiële redenen deze therapie onthouden mag worden. Vandaar dat Stichting SAM naast het verzorgen van de diertherapie sessies ook heel veel energie en tijd besteed aan het vergaren van fondsen om de ouders in ieder geval 50% van de kosten te doneren.
Dit maakt onze stichting tot een unieke in de wereld van de dier-ondersteunde therapie.

Stichting SAM heeft de expertise en de organisatie met professionele hulpverleners om de kinderen te kunnen begeleiden. Onder deze begeleiding (professionele therapeut en dier-trainer) verbeteren de kinderen spelenderwijs hun communicatieve vaardigheden en neemt het concentratievermogen toe. Dat leidt tot een verbeterd zelfvertrouwen, een belangrijke steun bij het dagelijks functioneren van de kinderen.

Meer weten over onze werkwijze?

ANBI, Stichting SAM is een non-profit organisatie