Een uniek programma op een unieke locatie

Informatie Paard & Go!

Paard & Go

Een programma voor bijzondere mensen
Paard & Go! is ontwikkeld voor kinderen en jong volwassenen met Down syndroom en kinderen met autisme spectrum stoornis – ASS, in de leeftijd van 8 tot 20 jaar. Deze kinderen hebben veelal problemen met de uitdagingen die het dagelijks leven van hen vraagt. Naast aanpassingsproblemen hebben deze mensen ook vaak spraak-taal problemen, moeilijkheden met sociale interactie en hebben zij een verminderd lichaamsbewustzijn. Dit kan leiden tot fysieke en mentale spanning en onzekerheid. Vroegtijdige interventie is belangrijk om te proberen sociaal isolement en onzekerheid aan te pakken en fysiek en mentaal welzijn te vergroten.
Het werken met dieren in therapeutische- of begeleidingstrajecten met kinderen wordt de laatste jaren steeds vaker toegepast. Er verschijnen steeds meer wetenschappelijke publicaties die het nut van werken met dieren en kinderen al dan niet met een beperking onderschrijven. Het werken met paarden biedt een breed spectrum aan mogelijkheden om kinderen te helpen bij problemen op verschillende terreinen.

Waarom een programma met paarden?
In het programma Paard & Go! staat het contact tussen kind en dier centraal. Kinderen leren, onder begeleiding van een ervaren begeleider, diverse activiteiten uitvoeren met de paarden. Tijdens de interactie met de paarden komen allerlei zaken, die kinderen in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde. Kinderen zijn meestal gemotiveerd om sociaal contact aan te gaan met een dier en samen te werken. Een paard laat kinderen ervaren of iets wel of niet werkt. Door de directe feedback van het paard kan het kind op een veilige manier oefenen met verandering van gedrag. Het is vaak voor het eerst dat een kind dan beleeft dat zijn of haar actie een effect heeft op het gedrag van het dier (en mens) en dit geeft een gevoel van zelfvertrouwen. Vanuit spel, plezier en ontspanning wordt er door het kind ervaringsgericht geleerd of een aanzet tot leren gegeven. Omdat er op het paard ook gezeten en gereden kan worden zijn er veel mogelijkheden om te werken aan motorische vaardigheden zoals het beheersen van evenwicht en lichaamscoördinatie. Daarnaast zorgt het zitten en rijden op een paard voor beweging en massage, waardoor het lichaam ontspant.

Paard & Go! is ontwikkeld door Richard Griffioen van stichting SAM en door Carmen Maurer van Leerdier. Het is gebaseerd op hun ervaringen die opgedaan zijn tijdens 20 jaar werken met dolfijntherapie en tijdens coaching en begeleiding van kinderen en (jong)- volwassenen met de hulp van paarden, honden en kinderboerderijdieren. Wilt u meer weten over hun achtergrond en opleidingen, neem dan een kijkje op hun websites:

www.stichtingsam.nl
www.leerdier.nl

Waarom meedoen?
Paard & Go! is een interactief, kind volgend, veelzijdig programma. Kinderen leren ervaringsgericht van de activiteiten met de paarden onder begeleiding van ervaren zorg-professionals. Het maximaal aantal deelnemers per programma is 4 kinderen.

Wie kunnen deelnemen?
Kinderen met het syndroom van Down of kinderen met een vorm van autisme tussen de 8 en 20 jaar, die mee willen doen aan dit programma van Stichting SAM en Leerdier .

Gesponsord programma
Omdat dit programma grotendeels gesponsord wordt, is het mogelijk om uw kind deel te laten nemen tegen een eigen bijdrage van € 250,- inclusief btw.

Praktische informatie
Het programma bestaat uit een intakegesprek en daarna 8 sessies van 1 uur, in een periode van 10-12 weken. De paarden waarmee in dit programma gewerkt wordt, zijn hiervoor getrainde dieren en kunnen bij allerlei activiteiten veilig worden ingezet. In het programma wordt gestructureerd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: aangaan van sociaal contact, communiceren met anderen, ontspanning, ik-sterkte vergroten, leren samen spelen en werken, concentratieboog vergroten, complexe handelingen uitvoeren en het bevorderen van zelf-oplossend vermogen. Oftewel: Paard…en go!

Locatie
Stal Wennekers, Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB Aalsmeer in Aalsmeer*
*Bij voldoende belangstelling zal dit programma in 2018 ook in Rhenen gaan plaatsvinden. Mocht u de voorkeur geven aan Rhenen als locatie dan kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier.

Aanmelden
Deelname aan het programma vindt plaats op volgorde van inschrijving. Indien het programma vol zit, kan uw kind op de wachtlijst voor een volgend programma geplaatst worden. Stuur het ingevulde inschrijfformulier met handtekening per e-mail naar: info@stichtingsam.nl

Vragen?
Neem gerust contact op met Richard Griffioen, telefoonnummer 06-53510068 of Carmen Maurer, telefoonnummer 06-30933171. Een e-mail sturen kan ook naar: richardgriffioen@mac.com of carmen@leerdier.nl

Download het inschrijfformulier

Meer weten over onze werkwijze?

ANBI, Stichting SAM is een non-profit organisatie