Steunpunt passend onderwijs

Moet uw kind ondanks alles toch naar passend onderwijs dan komen er veel vragen op u af. Om u te helpen bij uw keuze is de informatiegids Passend onderwijs gemaakt. In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. Er wordt gekeken naar de systematiek van passend onderwijs.

De gids is uitgegeven door Steunpunt passend onderwijs. U kunt bij het steunpunt terecht met alle vragen over (passend) onderwijs. Ieder kind verdient toch goed onderwijs. En het is belangrijk dat onderwijs uitgaat van de mogelijkheden van een kind en niet van de beperkingen.

Lees meer over passend onderwijs in de informatiegids:

  • wat is passend onderwijs
  • op zoek naar een school
  • een school gevonden en dan
  • hoe gaat het op school?
  • wat als het niet goed gaat op school
  • meepraten op school en in samenwerkingsverband
  • en een handige checklist, om u te helpen bij uw keuze

http://www.balansdigitaal.nl/media/3072972/informatiegids_passendonderwijs_dec_2012.pdf