Aeres Hogeschool Dronten, Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO), Open Universiteit en Stichting SAM/Vriend van SAM hebben op 30 september 2020 een intentie tot samenwerken getekend. Met de intentie tot samenwerken willen de vier partijen benadrukken dat ze inhoudelijk gaan samenwerken en binnen die samenwerking toewerken naar een tweede lectoraat op het gebied van mens-dier interacties binnen Aeres Hogeschool Dronten.

Lees hier ons artikel over onze nieuwe samenwerking: Nieuwe samenwerking