Doe je ook mee?

Maatjesprogramma

Maatjesprogramma

Wij zoeken maatjes
Voor ons maatjesprogramma zoeken wij kinderen die het leuk vinden om activiteiten te doen met dieren (kinderboerderijdieren of paarden) en die het leuk vinden om hierbij samen te werken met kinderen met een beperking. Het maatjes- programma maakt onderdeel uit van twee bijzondere programma’s:
> Met dieren leuker leven
> Paard & Go!
In deze programma’s staat het contact tussen kind en dier centraal.

Achtergrondinformatie
De bovengenoemde programma’s zijn ontwikkeld voor kinderen en jong volwassenen met Down syndroom en kinderen met autisme (ASS), tussen de 6 tot 18 jaar. Deze kinderen hebben veelal problemen met het deelnemen aan activiteiten die de maatschappij van hen vraagt. Het op deze wijze werken met kinderen en dieren, is een nieuwe aanpak. De dieren zijn getrainde dieren en kunnen bij allerlei activiteiten veilig worden ingezet. Veel kinderen vinden de omgang met dieren leuk. Onder begeleiding van een therapeut/pedagoog en een ervaren dierverzorger leren ze diverse activiteiten uitvoeren met de dieren.

Waarom programma’s met dieren?
Tijdens de interactie met de dieren komen zaken, die kinderen in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde. Een dier laat kinderen ervaren of iets wel of niet werkt. Door de directe feedback van het dier kan het kind op een veilige manier oefenen met verandering van gedrag. Succeservaringen die opgedaan worden
dragen bij aan het zelfvertrouwen en een positief gevoel. Een dier motiveert kinderen om sociaal contact aan te gaan en om samen te werken. Vanuit spel, plezier en ontspanning wordt er door het kind ervaringsgericht geleerd.

De programma’s zijn ontwikkeld door Richard Griffioen van stichting SAM en door Carmen Maurer van Leerdier. Het is gebaseerd op hun ervaringen die opgedaan zijn tijdens 20 jaar werken met dolfijntherapie en tijdens coaching en begeleiding van kinderen en (jong)-volwassenen met de hulp van paarden, honden en kinderboerderijdieren. Wilt u meer weten over hen, hun achtergrond en opleidingen, neem dan een kijkje op deze websites:

www.leerdier.nl
www.stichtingsam.nl

Maatjes
Onder maatjes verstaan wij in dit programma kinderen zonder beperking. De maatjes werken in dit programma samen met de kinderen met een beperking. De maatjes volgen een programma van 4 sessies (1e, 3e, 6e en 8e sessie) en werken dus om de sessie samen met de begeleiders en de kinderen met een beperking. De kinderen met een beperking volgen een programma van 8 sessies. De sessies zijn verdeeld over een periode van 10 weken.

Waarom meedoen?

Het maatjesprogramma is een interactief, kind- volgend, veelzijdig programma. De kinderen vinden de omgang met de dieren over het algemeen heel leuk. Kinderen leren ervarings- gericht van de activiteiten met de dieren en de andere kinderen, onder begeleiding van ervaren zorg-professionals. Het maximaal aantal deelnemers per programma is 4 kinderen met een beperking en 2 maatjes.

Wie kunnen deelnemen?
Graag willen we voor het maatjesprogramma kinderen laten deelnemen die te maken hebben met een achterstand op het reguliere onderwijs e/o lastige thuissituaties, zoals kinderen die langdurig in armoede leven. Het maatjes- programma is ook toegankelijk voor de broertjes en zusjes van deelnemende kinderen met een beperking

Gesponsord programma
Omdat dit programma grotendeels gesponsord wordt, is het mogelijk om uw kind deel te laten nemen tegen een eigen bijdrage (nader te bepalen). Voor kinderen waarvan de ouders aantoonbaar niet over voldoende financiële middelen beschikken zijn er mogelijkheden om, onder bepaalde voorwaarden, gratis deel te nemen aan het maatjesprogramma. Voorbeelden hiervan kunnen zijn; kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de Voedselbank of in het bezit zijn van een gemeentepas. Voor meer informatie over de genoemde voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

Praktische informatie
Het programma bestaat uit een intakegesprek en daarna 4 sessies van 1 uur, in een periode van 10- 12 weken. In het programma wordt gestructureerd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: aangaan van sociaal contact, communiceren met anderen, ontspanning, ik- sterkte vergroten, leren samen spelen en werken, concentratieboog vergroten.

Locatie
Het programma: Met dieren leuker leven vindt plaats in Rhenen en in Amstelveen. Medio 2018 zal dit programma ook op andere locaties gestart gaan worden. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
Het programma: Paard & Go! vindt plaats in Aalsmeer. Bij voldoende belangstelling zal dit programma ook in Rhenen aangeboden worden.

Aanmelden
Deelname aan het programma vindt plaats op volgorde van inschrijving. Indien het programma vol zit, kan uw kind op de wachtlijst voor een volgend programma geplaatst worden. Stuur het ingevulde inschrijfformulier met handtekening per e-mail naar: info@stichtingsam.nl

Vragen?

Neem gerust contact op met Richard Griffioen, telefoonnummer 06-53510068 of Carmen Maurer, telefoonnummer 06-30933171. Een e-mail sturen kan ook naar:
richardgriffioen@mac.com of carmen@leerdier.nl
Download het inschrijfformulier

Meer weten over onze werkwijze?

ANBI, Stichting SAM is een non-profit organisatie