Wij zijn allemaal diep geraakt door het zo plotseling wegvallen van Johan.
Dankzij de Foundation heeft Stichting SAM zich al een heel aantal jaren kunnen inzetten voor de kinderen met een handicap.
wij wensen zijn familie veel sterkte om met dit verlies om te gaan.
De kinderen van Stichting SAM zijn hem eeuwig dankbaar!

Namens Bestuur Stichting SAM
Richard Griffioen

IMG_0139