Stichting SAM heeft per heden een eigen fiets: de Stichting SAM fiets.
Voor informatie, kosten en bestelling kan ieder zich richten tot Marcel Clerx, bestuurslid Sponsoring, Stichting Vriend van Sam.
Marcel is te  bereiken via het mailadres: marcel.clerx@stichtingsam.nl