Paard & Go! is ontwikkeld voor kinderen en jong volwassenen met Down syndroom en kinderen met autisme spectrum stoornis – ASS, in de leeftijd van 8 tot 20 jaar. Deze kinderen hebben veelal problemen met de uitdagingen die het dagelijks leven van hen vraagt. Naast aanpassingsproblemen hebben deze mensen ook vaak spraak-taal problemen, moeilijkheden met sociale interactie en hebben zij een verminderd lichaamsbewustzijn. Dit kan leiden tot fysieke en mentale spanning en onzekerheid. Vroegtijdige interventie is belangrijk om te proberen sociaal isolement en onzekerheid aan te pakken en fysiek en mentaal welzijn te vergroten.


Wie kunnen deelnemen?
Kinderen met het syndroom van Down of kinderen met een vorm van autisme tussen de 8 en 20 jaar, die mee willen doen aan dit programma van Stichting SAM en Leerdier .

Gesponsord programma
Omdat dit programma grotendeels gesponsord wordt, is het mogelijk om uw kind deel te laten nemen tegen een eigen bijdrage van € 250,- inclusief btw.

Praktische informatie
Het programma bestaat uit een intakegesprek en daarna 8 sessies van 1 uur, in een periode van 10-12 weken. De paarden waarmee in dit programma gewerkt wordt, zijn hiervoor getrainde dieren en kunnen bij allerlei activiteiten veilig worden ingezet. In het programma wordt gestructureerd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: aangaan van sociaal contact, communiceren met anderen, ontspanning, ik-sterkte vergroten, leren samen spelen en werken, concentratieboog vergroten, complexe handelingen uitvoeren en het bevorderen van zelf- oplossend vermogen. Oftewel: Paard…en go!

klik hier en download de PDF met de volledige informatie: