Onze zoon Sep is geboren met het Downsyndroom. Sep is op 28 augustus jl. gestart met SAM dolfijntherapie in het Dolfinarium te Harderwijk.

Wat ging er aan vooraf:
Toen onze zoon Sep geboren werd, was het gegeven Downsyndroom voor mijn man GertJan, mijn dochter Floor (nu 10,5 jaar) en mijzelf een totale verrassing. Een verrassing die in het begin voor de nodige verwarring zorgde. Bovenal door de grote diversiteit aan tegenstrijdige gevoelens die er op ons af kwamen. We zijn een gezin waarin positiviteit en humor hoogtij vieren, waarbij we het belangrijk vinden dat datgene wat we nog niet zo makkelijk vinden of wat ons verdrietig maakt er zeker ook mag zijn. Samen delen en alles er mogen laten zijn (dus de fijne gevoelens en emoties, maar ook verdriet, boosheid en teleurstelling mogen er zijn!) is daarvoor een voorwaarde.

Vanaf de dag (de 3de dag na de geboorte) dat bekend werd dat Sep Downsyndroom heeft, hebben we als gezin besloten dat Sep goed is zoals hij is, dat we onvoorwaardelijk van hem houden en hem zullen steunen daar waar hij dat nodig heeft. Sep is gewoon Sep en ook al is hij bijzonder, hij is bovenal gewoon, net zoals alle andere kinderen. Gewoon omdat hij net als alle andere kinderen zijn blije en verdrietige momenten heeft, heel lief en ook ongelooflijk ondeugend kan zijn en net als bij ieder ander kind zijn liefde, vertrouwen en veiligheid een belangrijke basis voor hem.


Sep is bijzonder omdat hij de wereld open, vrolijk, ontwapenend en vol vertrouwen tegemoet treedt, keer op keer. Bijzonder omdat hij meer ondersteuning en begeleiding nodig heeft dan de meeste andere kinderen.

Als moeder creëer ik graag mogelijkheden rondom Sep om hem op die manier te ondersteunen in zijn ontwikkeling. En natuurlijk heb ook ik mijn moeilijke momenten als moeder. Momenten van acceptatie, van bijstellen van mijn eigen verwachtingen en de confrontatie met de reacties van de buitenwereld op Sep. Die momenten mogen er zijn, ook al zijn ze nog niet zo makkelijk. Door deze momenten kan ik vervolgens weer kijken naar al datgene wat er WEL is.


Sep deel laten nemen aan de dolfijntherapie van Stichting SAM is één van die creaties van mogelijkheden. Samen met SAM therapeut Tanja en observant Loes zijn we dit avontuur gestart. En wat is het een bijzonder mooie, waardevolle en indrukwekkende ervaring. En onze Sep, die geniet keer op keer!

Bij Stichting SAM zijn is al een feest op zich. De warmte en betrokkenheid van de SAM mensen, de samenwerking met het team van het Dolfinarium en ook hun enthousiasme en betrokkenheid maakt keer op keer indruk. Wat mij vooral raakt als moeder van Sep is de positiviteit richting Sep, richting ons als ouders en onze gasten die we meenemen naar de sessies. Het SAM team gaat uit van het goede, van al datgene wat er WEL is en werkt vanuit mogelijkheden. Dat is voelbaar vanaf het moment dat de SAM gastvrouw ons op komt halen bij de ingang van het Dolfinarium tot het moment dat het SAM team ons weer uitzwaait. Een gevoel dat ik de rest van de week bij me draag en waarvan ik weet dat ik het bij mij zal dragen ook na afloop van de therapie. Een gevoel waar ik als ouder van een bijzonder kind positiviteit en kracht uit kan halen om in het dagelijks leven weer verder vorm aan te geven en over te dragen aan Sep, mijn gezin en ieder die belangrijk is voor Sep.

Waar ligt in grote lijn de focus bij Sep tijdens de SAM dolfijntherapie?
Spraak en taal ontwikkeling:
Op dit moment is Sep zijn spraak en taal goed in ontwikkeling. Vanaf dat Sep een half jaar is praten we met Sep naast de verbale taal ook met behulp van ondersteunende gebaren. Dit helpt Sep enorm om zich te kunnen uiten op momenten dat hij de woorden wel in zijn hoofd weet, maar ze nog niet kan uitspreken. En het werkt zeer ondersteunend in het ontwikkelen van de spraak. Wij gebaren woorden dus ook naast dat we ze verbaal uitspreken. Sep zit nu in een fase dat hij meer praat dan gebaard. Nu ligt het accent op het vergroten van de woordenschat en de uitspraak. Sommige lettercombinaties zijn bijzonder lastig voor Sep.


Vergroten van de innerlijke spraak van Sep

Voor velen onder ons is het heel normaal dat wij in ons hoofd ‘grote’ opdrachten klein maken. We delen de opdracht in kleine stappen. Dit doen we de hele dag door, vaak onbewust. Voor Sep is dit niet vanzelfsprekend. Het blijft vaak bij het horen van de grote opdracht en vervolgens stopt het daar. Tijdens de SAM dolfijntherapie werkt therapeut Tanja aan het vergroten van deze innerlijke spraak en geeft ons na afloop van de sessie tips mee hoe dit ook thuis toe te passen. Sep zal door het vergroten van zijn innerlijke spraak zijn zelfstandigheid vergroten, hij kan hierdoor meer opdrachten zelf uitvoeren en zelf initiatief nemen. Zijn eigen regie wordt hierdoor dus vergroot.

Van non-verbaal contact maken naar verbaal contact maken
Sep is een kind dat gericht is op fysiek contact. Dit doet hij zowel op een positieve manier als op een minder positieve manier. Je bent geneigd om de minder positieve manier te bestraffen, te verbieden en hierover boos te worden richting Sep. Door dit gedrag met therapeut Tanja te bespreken is ons duidelijk geworden waarom Sep op deze manier contact maakt. En we krijgen handvaten hoe hier mee om te gaan. Geen negatieve aandacht, maar ook hier zijn innerlijke spraak benoemen, checken wat hij wil en hem aanreiken hoe hij anders contact kan maken en hem hier bij ondersteunen. Therapeut Tanja past dit ook tijdens de therapie toe. En uiteraard krijgen we na afloop van de sessie tips mee voor oefening thuis.

Morgen de 3de sessie. Dit verhaal krijgt nog vervolg om weer te geven wat SAM dolfijntherapie Sep en ons gebracht heeft. Nu bovenal genieten van datgene wat ons door het team van Stichting SAM en het Dolfinarium wordt aangereikt!!