1356610526

LEIDEN – Ieder jaar organiseert basisschool De Tweemaster een kerstactie om geld in te zamelen voor een goed doel.

Met deze actie is eind december maar liefst € 4.616,46 ingezameld voor Stichting Sam. Het team van Stichting SAM is iedereen die aan deze actie heeft meegewerkt bijzonder dankbaar!!

Monique Schotel, Stichting Vriend van SAM, vertelt:

Op de basisschool De Tweemaster in Leiden zou de opbrengst van hun jaarlijkse kerstactie dit keer aan Stichting SAM geschonken worden.De school had van ons gehoord via een leerkracht op de school, (Tante) Maria van ons bestuurslid Stichting Vriend van SAM, Victor Heijke. Ons secretariaat werd benaderd door Petra Duijnhoven en met haar werd het contact onderhouden en overleg gepleegd.

Onze secretariaat bezorgde de school onze flyers, die de dag na Sinterklaas aan alle leerlingen werden meegegeven met een brief voor de ouders.Voor ons betrof het drie activiteiten:

–               op 13 december voorlichting geven aan 380 kinderen, verdeeld over twee locaties,
–               op 19 december de twee uur durende kerstactie bezoeken,
–               Op 21 december de kerkkerstviering bijwonen, waarbij de cheque overhandigd  zou worden.

13 december 2012:
De voorlichting was heel leuk om te doen. ‘s Morgens, op locatie Regenboogpad, waren SAM therapeute Tischa en ik samen,  in de middag op locatie Broekplein heb ik de voorlichting alleen gedaan. De kinderen waren een en al oor en regelmatig gingen de vingers omhoog, om vragen te stellen en om onze vragen te beantwoorden.

Eén bijzonder moment wil ik graag vermelden, het gebeurde bij de eerste sessie voor de onderbouw:

Nadat was uitgelegd wat de kenmerken en het gedrag van een kind met autisme kan zijn, vertelden diverse kinderen dat ze zo’n kind wel uit hun omgeving kenden. Toen alle vingers weer naar  beneden mochten hield één jongetje volhardend zijn vinger omhoog. Op de vraag: ‘Weet jij ook nog iemand?”, antwoordde hij, enigszins verlegen maar goed verstaanbaar: ‘Ik heb het zélf”. Naast hem zat een jongen, iets groter en flinker, die zei dat hij wel eens door hem geknepen werd of dat het jongetje wel eens op een andere manier vreemd naar hem reageerde. Toen wij hem vroegen of hij nu begreep waaróm zijn klasgenootje dat doet en het dus niet expres doet, keek hij wat peinzend voor zich uit en zei toen: ‘Uh, nou…uh… já, nóu begrijp ik het!!

Een béter voorbeeld konden wij ons niet wensen, wat een mooi een cadeau!

De dag was prima verlopen, de leerkrachten waren zeer enthousiast en de kinderen waren er vól van.En ik?  Ik kwam doodmoe maar zéér voldaan thuis!

Woensdag 19 december:
Deze dag stond op de Tweemaster in het teken van de kerstactie. om 17.00 uur ben ik eerst een uurtje gaan kijken op locatie Regenboogpad en daarna bij Broekplein.

Ik was erg verrast van wat ik zag. Alle lokalen en gangen waren helemaal in kerstsfeer met bijpassende verlichting. Het was een drukte van belang, er werd van alles verkocht; broodjes, erwtensoep, saté, suikerspin, sushi, zoete- en hartige taarten, kerstkoekjes happen, cupcakes, eendjes vissen uit een poppenzwembadje, sieraden gemaakt van rubber, blikken gooien, fluitspelende leerlingen, frisdrank, bier en wijn álles, maar dan ook álles bracht geld op!

Vrijdag 21 december 2012:
Op vrijdag de 21e gingen Victor en ik samen naar het Kerkelijk Centrum De Regenboog.Daar werd door de leerlingen het kerstverhaal verteld, door middel van zang, dans en spel. Aan het eind werden wij op het podium toegesproken door de directeur,Gertie Konings en zij overhandigde ons een mooi gemaakte dolfijn met een opgerolde oorkonde, waarop de totale opbrengst vermeld stond: €  4614,46 !!! Mijn mond viel open (zie foto, haha) wat een fantastisch bedrag, dank namens het gehele SAM team, heel veel dank aan alle leerlingen, hun ouders en aan de leerkrachten van De Tweemaster!!

Voor artikel in plaatselijke krant zie onderstaand volgend link: http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.php?bericht_id=15472#.UOGXw-Q3jbM